Kolmilan dag 2

Tisdag kväll den 2 maj träffades kolarna igen för att fortsätta bygget av milan.

Kungen är rest i mitten och runt kungen läggs stockar på marken som på kolarspråk heter ”vasar”

Vasarna läggs så att man får som en labyrint av stockar från kungen och utåt så att luft ska komma in under milan.

Mellanrummen mellan stockarna (vasarna)  ska skapa luftgångar mot kungen så att det blir drag.

Ulrik, som byggt kolmila förut instruerar noviserna i kolmilebyggets ädla konst

Ovanpå stockarna läggs bakor som bildar ett golv, golvet kallas ”rost”

Mot kungen byggs en tändtrumma, överst i tändtrumman startar man sedan milan.

Grunderna på milan är nu gjorda, nästa gång börjar björkveden att resas

Nästa arbetsdag blir tisdag kväll den 9 maj.

2017-05-17T21:43:30+00:00

Leave A Comment